TIGER Drylac® práškové laky

Práškové laky sú vypaľovacie laky bez rozpúšťadiel, ktoré sa spracúvajú v trojstupňovom výrobnom procese do podoby jemného lakového prášku. (výroba práškového laku) Práškový lak sa aplikuje na diely pomocou elektrostatického, alebo Tribo-kinetického zariadenia a počas nasledovného vytvrdzovacieho procesu sa pri teplote objektu 150 až 200°C roztaví a chemicky zosieťuje.  

 

Cesta úspechu práškového laku na poli priemyselného zušľachťovania kovových povrchov začína v 60-tych rokoch 20. storočia (história práškového lakovania) a stále ďalej napreduje, pretože táto technlógia boduje z viacerých hľadísk:  

 

Žiadne rozpúšťadlá

Práškové laky neobsahujú rozpúšťadlá, pri procese vytvrdzovania neunikajú žiadne prostrediu škodlivé rozpúšťadlá a spodné vody s pôdou nie sú nijako zaťažené. Tým sú šetrné voči životnému prostrediu.  

 

Takmer 100%-ná využiteľnosť materiálu

Práškové laky sú veľmi úsporné. Každý diel lakového prášku, ktorý sa nezachytí pri nanášaní na povrchu dielu sa môže jednoducho znova použiť. Tým sa dosahuje takmer 100%-ná využiteľnosť nanášaného materiálu.  

 

Ľahko a čisto spracovateľné

Práškový lak je ľahko a čisto spracovateľný. Už jedným nástrekom sa docieli optimálny výsledok lakovania.  

 

Použiteľný na množstvo podkladových materiálov

Či oceľ, hliník, pozinkované plochy, MDF dosky, teplotne odolné plastické hmoty, alebo sklo – TIGER Drylac® práškové povlaky, ako zušľachtovanie povrchov najrôznejších podkladových materiálov si získavajú stále viac podielov na trhu.    

 

Ochrana a dekorácia

TIGER Drylac® je použiteľný v interiéri a exteriéri a je platný svojimi vlastnosťami ako sú poveternostná stabilita, UV a chemická odolnosť, rázová pevnosť, odolnosť voči oderu a vysoká priľnavosť. Práškové laky sú formulované podľa typu použitia a požadovaných vlastností.    

 

TIGER Coatings ponúka najrozsiahlejší štandardný sortiment farieb a efektov.

Všetky produkty uvedené v štandardnom sortimente sú predzásobené na našom centrálnom sklade vo Welse a môžu byť v krátkych termínoch dodané.


Tiger Worldwide Network

Tu vidíte TIGER celosvetovú sieť v jednom prehľade.

 

TIGER celosvetová sieť