Laboratoriumdienstverlening

 

Als wereldwijde technologieleider beschikken wij over een waardevolle bronnen die u bijkomende voordelen brengt en zeer specifieke vraagstellingen kan behandelen - inclusief ons laboratorium dat uitgerust is met de laatste stand van de techniek en experten.

Naast de gedetailleerde instellingen voor het gehele spectrum van de poedercoating technologie (bv. unieke speciale effecten zoals metallic, haptische oppervlakten en poedercoatings met specifieke eigenschappen, enz.) bieden wij u ook ons omvangrijk arsenaal van testapparatuur (bv. voor verweringsproeven, corrosiebeschermingstests, mechanische proeven, korrelgrootteverdeling, chemische bestendigheid, naast de vele andere soorten speciale tests, enz.).

Naast ons brede pallet van verschillende dienstverleningen bieden wij op aanvraag de unieke mogelijkheid op het doorvoeren van flexibele klantspecifieke analyses om u zo de noodzakelijke informatie te leveren als basis voor uw besluitvormingsproces.

Bemonstering

 

Bemonstering van UNI-kleuren
De klantspecifieke ontwikkeling van kleuren in het TIGER laboratorium aan de hand van een monster of verfstandaarden met de gewenste glans; 1 x 0,8 kg monsterpoeder en 1 QV monsterplaat.
 
Bemonstering van metallic en speciale effecten
Effectschakeringen aan de hand van een monster met de gewenste glans, 1 x 0,8 kg monsterpoeder en 1 QV monsterplaat.
 
Monsterblikken
Monsterblikken met QV-afmetingen volgens het huidige standaard voorraadassortiment van TIGER; DIN A4 formaten voor alle kleuren en effecten uit de TIGER Architectural Service (TAS).

Testen natuurlijke verwering 

 

Uitvoering in Florida in navolging van ISO 2810
De testplaten worden in Miami in zuidelijke richting getest. Het vochtigwarme klimaat in het zuiden van Florida is ideaal voor het realtime testen van materialen onder weersinvloeden. De duur van de blootstelling aan de weersinvloeden is afhankelijk van het gebruikte systeem: voor standaardpolyester
1 jaar, voor extra weerbestendige materialen 3 resp. 5 jaar en voor fluorpolymeer 10 jaar.

Versnelde verweringstest EN ISO 11341
Bij een versnelde verweringstest wordt binnen korte tijd de invloed van vernietigend lichtaandeel, vocht en temperatuur gesimuleerd, die een coating bij gebruik buiten moet kunnen verdragen.
Dit dient voor de kwaliteitsdifferentiatie in de weersinvloedklassen Standard, Superdurable (HWB) en Ultra-Durable. Op grond van de testduur biedt deze test zeer goede vergelijkingswaarden voor de uitvoering in Florida.
Testduur: 300 uur.

UV-B 313nm volgens DIN 53384
Bij een UV-B-test wordt in korte tijd de invloed van de uv-stralen op het oppervlak gesimuleerd. Hierbij gaat het om een nog snellere testmethode voor de bepaling van de weersstabiliteit.

Corrosiebescherming

 

Zoutneveltest volgens ISO 9227
Met deze test kan het totale systeem (substraat, voorbehandeling, poeder en moffelcondities) worden gecontroleerd. Tests op aluminium en staal zijn mogelijk. Testduur: 1000 uur.

Bepaling van de bestendigheid tegen vocht (tropische test) volgens DIN EN ISO 6270-2
Lakadhesietest door middel van constante klimaattest met blootstelling aan condenswater voor het controleren van de kwaliteit van de voorbehandeling.
Testduur: 1000 uur.

Mechanische waarden

 

Ruitjesproef (volgens DIN EN ISO 2409)
Met een ruitjesproef kan de adhesie van een coating en eventueel de tussenhechting in meerlaag systemen getest worden. Met behulp
van een cuttermes en een sjabloon worden steeds 6 sneden verticaal en 6 sneden horizontaal in de coating tot aan de ondergrond gesneden. Dient voor de vaststelling van de adhesie van de uitgeharde poederlak
op de ondergrond. Bij meerlaag systemen kan ook de tussenhechting worden beoordeeld.
Gratis beschikbaarstelling van proefmateriaal.

Buigproef met behulp van een cilindrische doorn (volgens DIN EN ISO 1519)
Bij de buigproef met behulp van een cilindrische doorn worden monsterplaten om cilinders met verschillende diameters gebogen. Zo kan de vervormbaarheid van de coating worden beoordeeld. Gratis beschikbaarstelling van proefmateriaal.​​​​​​​

Kogelslagproef (volgens EN ISO 6272 / ASTM D 2794)​​​​​​​
Met behulp van deze test kan de flexibiliteit en de adhesie van de coating bij snelle vervorming worden beoordeeld. De adhesie houdt nauw verband met de voorbehandelingskwaliteit. Gratis beschikbaarstelling van proefmateriaal.​​​​​​​

Erichsen indruk proef (volgens DIN EN ISO 1520)​​​​​​​ Met behulp van deze test kan de flexibiliteit en de adhesie van de coating bij langzame vervorming worden beoordeeld. De adhesie houdt nauw verband met de voorbehandelingskwaliteit. Gratis beschikbaarstelling van proefmateriaal.

Bijzondere tests / toelatingen

 

Test van de decontamineerbaarheid
Test op basis van de toepasselijke MIL-specificaties. Verrekening op basis van de daadwerkelijke interne en externe kosten.

Corrosiebescherming bij staalconstructies
Test van de systeemopbouw op basis van de corrosiecategorieën in DIN 55633. Verrekening op basis van de daadwerkelijke interne en externe kosten.

Fysiologische veiligheid
Test van de olfactorische of smaakbeïnvloeding van levensmiddelen en het oppervlak ervan. Verrekening op basis van de daadwerkelijke interne en externe kosten.


Kleurmeting en reflectometerwaarde in navolging van DIN 5033 / DIN EN ISO 2813
Exacte kleurmeting (met of zonder glansuitsluiting) voor de bepaling van kleurafstanden en metamerie volgens CIELAB en de glansbepaling door reflectometermetingen bij een hoek van 60° (alternatieve hoekmetingen
mogelijk) voor het vastleggen van de bindende kleur- en glanstoleranties.


Test van de bestendigheid tegen ontsmettingsmiddelen
Test op basis van de relevante testrichtlijnen voor ziekenhuizen.
Op basis van de daadwerkelijke interne en externe kosten.

Resistentie tegen chemische stoffen
Test op bestendigheid van onze poederlakken tegen gedefinieerde invloedmedia (vetten, zuren, logen, olie,
brandstoffen etc.).

Test van materialen, kleine onderdelen en componenten voor spoorvoertuigen, bepaling van het brandgedrag
Test en classificatie van het brandgedrag. Op basis van de daadwerkelijke interne en externe kosten.

Test van de geschiktheid van oppervlakken die in aanraking komen met drinkwater
Test op basis van de GSK-bepalingen voor zware corrosiebescherming van armaturen en vormstukken door poedercoating of KTW. Op basis van de daadwerkelijke interne en externe kosten.

Test van gecoate oppervlakken met antimicrobiële (AM) eigenschappen
Test van de effectiviteit van gepoedercoate oppervlakken met AM-design.
Op basis van de daadwerkelijke interne en externe kosten.

Korrelgrootteverdeling​​​​​​​
Meting van korrelgrootteverdeling met laserbuig-methode voor de verhoging van de first transfer efficiëntie.

Analyse

 

Uitgerust met een verreikend pallet van analytische meettechnieken zijn we in staat zowel kwalitatieve (identificatie) als kwantitatieve analyses uit te voeren op vele chemische substanties.

Wij kunnen de afzonderlijke substanties in complexe chemische formules/mengsels bepalen, zelfs wanneer deze in geringe dosis van de afzonderlijke substanties of in sporenverontreinigingen voorkomen. Daarvoor gebruiken wij fysisch-chemische meetprincipes zoals FTIR-spectroscopie, AAS en GS-MS; daarnaast beschikken wij ook over nat-chemische processen zoals bv. verschillende versies van chromatografie.

Het is altijd aan te raden analyses in te schakelen wanneer een beschadigde plaats moet worden onderzocht om de oorzaken van een beschadiging vast te stellen, meer bepaald wanneer een hoger afkeurpercentage in de productie wordt vastgesteld.  Op deze manier kunnen oorzaken van fouten opgespoord en op lange termijn voorkomen worden. Latente bronnen van gevaar kunnen daarnaast ontdekt en verwijderd worden.

Bedrijfsinrichting: AAS (atoomabsorptiespectrometer)
Wordt gebruikt voor het vaststellen van anorganische pigmenten en vulmateriaal in poedercoatings:
bv. Ba, Ca, Fe, Ti, Al, Si, Cr, V, Bi, Pb en Cd

Bedrijfsinrichting: FTIR (Fourier transformatie infrarood spectrometer)
Wordt gebruikt voor het vaststellen van bindmiddelen en verharders in poedercoating:
Polyester;  bisphenol-A  epoxide, dicyandiamide, glycidylmethakrylaten; isocyanaten (Vestagon 1530/1540)

Bedrijfsinrichting: HPLC (hoge prestatie vloeistofchromatografie)
Wordt gebruikt voor het vaststellen van hydroxyalkylamide-verharders in poedercoatings: bv. Primid XL-552; QM-1260

Bedrijfsinrichting: TFC (dunnelaagchromatografie)
Wordt gebruikt voor het vaststellen van functionele epoxiverharders: bv. PT 910; TGIC

Bedrijfsinrichting: GCMS (gaschromatografie en massaspectroscopie)
Wordt gebruikt voor het vaststellen van monomere bestanddelen van polyester: neopentylglykol, isophthalzuren; terephthalzuren; adipinzuren; trimethylolpropaan

Bedrijfsinrichting: UV-VIS (ultraviolet en zichtbare lichtspectroscopie)
Wordt gebruikt voor: UV spectrum, absorptie in het UV-VIS gebied

Bedrijfsinrichting: Gasruimte GC-FID (Gaschromatografie en vlamionisatiedetector)
Wordt gebruikt voor de gasruimte: stelt oplosmiddelen en vluchtige componenten vast

Bedrijfsinrichting: DSC (dynamische differentiecalorimetrie)
Wordt gebruikt voor het bepalen van de hardheidsgraad en de reactie op thermo- en UV-hardende systemen

Dwarslopende microslijpen
Filigrane voorbereidingstechnieken worden gebruikt om microslijpen te vervaardigen. Deze dienen als basis voor kwalitatief en kwantitatief structuuronderzoek met de optische microscoop, de elektronenmicroscoop en beeldgegevensverwerking. Er wordt gerekend op interne/externe T&M basis

Foutenanalyse
Weij zijn in staat een vrijblijvende eerste expertmening te leveren om de marge van de mogelijke oorzaken van het schadebeeld in te perken. Er wordt gerekend op T&M basis

Cart
Lädt...
Leider kann aktuell der Warenkorb nicht abgerufen werden.