[Translate to dutch:]
Energie en milieu

Milieu

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid tegenover het milieu en handelen daarom ter bescherming van de natuur en de duurzaamheid van grondstoffen. Het kringloopprincipe van poedercoating met een mogelijke benuttingsgraad van 98,5% is de consequente voortzetting van de milieupolitiek van TIGER. Het streven naar het gering houden van de uitwerkingen van onze activiteiten, producten en dienstverlening op het milieu wordt bevestigd door een onafhankelijke certificering van ons milieumanagement conform EN ISO 14001. In het kader van ons milieumanagement worden onder andere de volgende projecten uitgevoerd:

  • benutting van de proceswarmte voor verwarming en warm water
  • koeling door het gebruik van grondwater
  • consequente afvalvermijding en recyclage
  • dispensatie van verpakkingen bij ARA AG
  • bedrijfseigen waterzuivering
  • benutting van duurzame energie
  • focussen op energiebesparende lagetemperatuurpoederlakken op het R&D-gebied
  • afzien van het gebruik van schadelijke grondstoffen

Een omvagrijke documentatie van onze duurzaamheidsmaatregelen kunt u in onze “Sustainabilty report​​​​​​​” terug vinden in onze download area​​​​​​​.

Energie

Onze bijdrage tegen klimaatverandering bestaat erin de energiebehoefte constant te reduceren, de nodige energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken en duurzame energie (zonne-energie, fotovoltaïsch) te verkiezen. In het kader van ons energiemanagement maken wij een balans van alle energiestromen en proberen met minder energie beter te functioneren door middel van eenvoudige maatregelen zoals timers, intelligente lichtsystemen en bedieningen naast meer complexe projecten zoals het gebruik van grondwater voor koeling of omgekeerd het gebruik van de machinewarmte voor verwarming en warm water. Wij besparen energie daarmee wij nooit zonder vallen!

Back to Top
Selecteer land
Ons contacteren
Naar de webshop