TIGER Consult BV

is de raadgevingstak van TIGER Coatings GmbH & Co. Comm. V. en werkt in wereldwijde netwerkstructuren.
Uitgaand van een veelvoud aan verschillende puzzelstukjes proberen we samen uw ideeën in kaart te brengen in het 'complete beeld' in verband met nieuwe producten en dienstverleningen.
Kerncompetenties: Product- en dienstoplossingen.
We zijn servicegericht.

Samen bouwen we aan een knowhow-pool met een geconcentreerde probleemoplossingscapaciteit.