[Translate to polish:]
Energia i środowisko

Środowisko naturalne

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego i w związku z tym działamy w odpowiedni sposób na rzecz środowiska oraz zrównoważonego rozwoju zasobów naturalnych. Zasada obiegu w lakierowaniu proszkowym przy możliwym stopniu wykorzystania wynoszącym 98,5% ma swoją stałą kontynuację w polityce środowiskowej firmie TIGER. Dążenie do utrzymania wpływu naszej działalności, produktów i usług na środowisko na możliwie najniższym poziomie jest potwierdzone niezależną certyfikacją naszego systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z normą EN ISO 14001. W ramach tego systemu zrealizowaliśmy m.in. następujące projekty:

  • Wykorzystanie ciepła procesowego do ogrzewania
  • Chłodzenie wodą gruntową
  • Konsekwentne unikanie generowania odpadów oraz recykling surowców wtórnych
  • Pozbywanie się opakowań w ARA AG
  • Zakładowa oczyszczalnia ścieków
  • Wykorzystywanie energii odnawialnej
  • Koncentracja w ramach obszaru B&R na energooszczędnych lakierach niskotemperaturowych
  • Rezygnacja ze stosowania szkodliwych surowców

​​​​​​​

Energia

Nasz wkład w zapobieganie zmianom klimatycznym polega na stałym zmniejszaniu zapotrzebowania na energię, możliwie efektywnym wykorzystywaniu potrzebnej energii oraz preferowaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (baterie słoneczne, fotowoltaika). W ramach naszego programu zarządzania energią równoważymy wszystkie strumienie energetyczne oraz próbujemy osiągać lepsze wyniki przy zużyciu mniejszej ilości energii dzięki prostym rozwiązaniom, takim jak: zegary sterujące, inteligentne systemy oświetleniowe i sterownicze oraz kompleksowe projekty takie jak chłodzenie wodami gruntowymi lub odwrotnie – wykorzystywanie poprodukcyjnego ciepła odpadowego do ogrzewania i produkcji ciepłej wody. Oszczędzamy energię, aby jej nam nigdy nie zabrakło!

Back to Top
Wybierz język
Skontaktuj się z nami