TIGER Consult GmbH

jest filią doradczą TIGER Coatings GmbH & Co. KG działającą w ramach globalnych struktur sieci.
Wychodząc od szeregu różnych elementów próbujemy wspólnie wpasować pomysły naszych klientów w „ogólny obraz” nowych produktów i usług.
Podstawowy zakres działalności: rozwiązania produktowe i serwisowe.
Myślimy w sposób zorientowany na usługi.

Wspólnie tworzymy zasób know-how o zwiększonym potencjale rozwiązywania problemów.