[Translate to slovak:]
Energia & životné prostredie

Životné prostredie

Sme si vedomí svojej zodpovednosti voči životnému prostrediu a konáme primerane v prospech prírody a zachovania jej zdrojov. Princíp cirkulácie práškového lakovania s možným stupňom využitia 98,5 % nachádza dôsledné pokračovanie v politike ochrany životného prostredia spoločnosti TIGER. Snaha zachovať vplyvy našej činnosti, produktov a služieb na životné prostredie na čo najnižšej úrovni je potvrdená nezávislou certifikáciou nášho manažmentu ochrany životného prostredia podľa normy EN ISO 14001. V rámci nášho manažmentu ochrany životného prostredia boli okrem iného uskutočnené nasledovné projekty:

  • využitie procesného tepla na vykurovanie a ohrievanie,
  • chladenie využitím spodnej vody,
  • dôsledné znižovanie množstva odpadu a recyklácia surovín,
  • likvidácia obalov u spoločnosti ARA AG
  • vlastná čistička odpadových vôd,
  • využívanie obnoviteľných energií,
  • zameranie sa pri vývoji a výskume na energeticky úsporné nízkoteplotné práškové laky,
  • nepoužívanie škodlivých surovín pri výrobe.

Energia

Náš prínos proti zmene klímy spočíva v konštantnom redukovaní spotreby energií, v čo najefektívnejšom využívaní nutnej energie, v uprednostňovaní obnoviteľnej energie (solárna energia, fotovoltika). V rámci nášho energetického manažmentu bilancujeme všetky energetické prúdy a pokúšame vystačiť si s nižšou spotrebou, a to pomocou jednoduchých opatrení, ako sú spínacie hodiny, inteligentné osvetľovacie systémy a riadenia až po komplexné projekty, ako je využívanie spodnej vody na chladenie alebo opačne, využívanie odpadového tepla zo strojov na vykurovanie a ohrievanie vody. Šetríme energiu, aby sa nám nikdy neminula!

Back to Top
Vyber jazyk
Kontaktujte nás