Prehlásenie

 

Moje osobné dáta budú spracované k vybaveniu mojej objednávky. Súhlasím, aby moje osobné dáta, t.j. Meno/názov firmy, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa boli spracované za účelom zaslania reklamných materiálov a informácií o farbách firmy TIGER Coatings GmbH Co. KG.

Ďalej  výslovne vyjadrujem súhlas s predanim  mena/názvu firmy, adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy do siete spoločností TIGER Coatings GmbH Co. KG, ktoré sú:

 

 • TIGER Drylac JAPAN K.K. (Japan)
 • TIGER Drylac JAPAN K.K. Osaka office (Japan)
 • TIGER Drylac MALAYSIA Sdn. Bhd. (Malaysia)
 • TIGER Coatings Belgium bvba, Kinrooi (Belgium)
 • TIGER S.A.R.L. (France)
 • TIGER Coatings UK LTD (UK)
 • TIGERLAKK Kft. (Hungary)
 • TIGER Drylac Italia s.r.l., Bergamo (Italien)
 • TIGER Coatings Poland SP.z o. o. (Poland)
 • TIGERLAK Slovakia spol.s r.o. (Slovakia)
 • TIGER Coatings Spain S.L., Castellon de la Plana (Spain)
 • TIGERLAK, s.r.o. (Czech Republic)
 • TIGER Coatings Turkey Boya Ticaret Limited Şirketi (Turkey)
 • TIGER Coatings Egypt (LTD) (Egypt)
 • TIGER New Surface Materials (Suzhou) Co.,Ltd. (China)
 • TIGER New Surface Materials (Qingyuan) Co.,Ltd. (China)
 • TIGER New Surface Materials (Chengdu) Co.,Ltd. (China)
 • TIGER Drylac Vietnam Co. Ltd. (Vietnam)
 • TIGER Drylac Canada Inc. (Canada)
 • TIGER Drylac Mexico S.A. de C.V. (Mexico)
 • TIGER Drylac Mexico S.A. de C.V. (Mexico)
 • TIGER Drylac U.S.A., Inc. West (USA)
 • TIGER Drylac U.S.A., Inc. Midwest (USA)
 • FERRO Industrial Products (PTY) LTD (South Africa)
 • Berger Paints India Ltd (India)
 • Vigorousport Int. Co., Ltd. (Taiwan)
 • ODO <<Tehnocolor>> Minsk (Belarus)
 • KLIO d.o.o. (Bosnia & Herzegovina)
 • Deyacolor LTD (Bulgaria)
 • Klio d.o.o. (Croatia)
 • KLIO NS d.o.o. (Serbia & Montenegro)
 • T-Lotus d.o.o. (Slovenia)
 • Leocolor Industry GmbH (Ukraine
 • DKF KLOZ GmbH (Germany)
 • DKF Klotz GbmH (Germany)
 • Jochen Hänel Handelsvertretung (Germany)
 • Boris Herrmann Handeslvertretung (Germany)
 • Thomas Leitzke (Germany)

 

za účelom zaslania reklamných materiálov a informácií o farbách.

Beriem na vedomie, že v štátoch mimo európskej únie môže existovať nižšia úroveň ochrany osobných údajov. 

Je mi známe, že na základe slovenského zákona o ochrane osobných údajov mám právo: dozvedieť sa, ktoré dáta sú spracované a použité,  meniť d´ta podľa poslednej aktualizácie, rušiť dáta, podať námietku proti spracovaniu dát a v každom čase môcť zamedziť ďalšiemu spracovaniu dát. Námietku je možné písomne listom ,  alebo e-mailom v každom čase podať na TIGER Coatings GmbH Co. KG, Negrellistrasse 36, A-4600 Wels, alebo dataprotection(at)tiger-coatings.com

Beriem na vedomie, že toto vyjadrenie podlieha rakúskemu právu.