SURFACE FINISHING SOLUTIONS
Vízia spoločnosti TIGER

Našu víziu vidíme v poskytovaní možnosti rastu ľuďom.  Priestor na rozvíjanie ich úžasných talentov. Prekonávať samých seba a v rámci TÍMU.
To je účel nášho snaženia. Úspech a zisk sú potom logickým výsledkom tohto postoja.

Kultúra spoločnosti TIGER

Vyvíjame a vyrábame výlučne vysokovýkonné a ekologické produkty, ktoré zodpovedajú najnovšiemu stavu techniky a tým ostávajú verné našim základným zásadám: vysoký štandard kvality – ekologické a inovatívne produkty – krátke dodacie termíny – vysoká flexibilita – výborný zákaznícky servis. V centre všetkých našich snažení a aktivít stojí náš zákazník. Naša práca je orientovaná na zákaznícky servis a dôsledné presadzovanie týchto maxím – tak pre interných ako aj pre externých zákazníkov.

Náš status lídra na trhu sme dosiahli s angažovanými, lojálnymi, komunikatívnymi a odborne kompetentnými kolegami.   Nové zručnosti ako tímová práca, zodpovednosť a schopnosť sebavzdelávania sú nevyhnutnými predpokladmi pre úspech v neustále sa meniacom prostredí.

Zákazník & Partnerstvo

My získavame zákazníkov inovatívnymi riešeniami a nadchneme ich servisom, kvalitou a flexibilitou spoločnosti TIGER.
My sme blízko pri našim zákazníkom a rozvíjame globálne partnerstvá pomocou našej celosvetovej siete.
My ponúkame konkurencieschopné štandardné riešenia a vyvíjame aj špeciálne riešenia pre produkty a aplikácie na vysokom stupni techniky.  Takto nás vnímajú zákazníci.

PODNIK, PRE KTORÝ JE RADOSŤ PRACOVAŤ.

My kultivujeme kreatívne a inšpirujúce pracovné prostredie tým, že vytvárame dostatočný priestor, aby bolo možné dosiahnuť dohodnuté ciele a tým, že aktívne vytvárame naše vlastné GEMBA & riešenia.
My v spoločnosti TIGER sa na každej úrovni stretávame s rešpektom, čestnosťou a férovosťou.  Udržiavame otvorenú komunikáciu.
My v spoločnosti TIGER si vychutnávame spoluprácu a sme hrdí na našu prácu. Navzájom si dôverujeme a dosahujeme top výkony vďaka TÍMovej práci a vďaka nášmu integrovanému globálnemu prepojeniu.
My sa navzájom poháňame a motivujeme sa spoločnými aktivitami a stretnutiami.
My v spoločnosti TIGER si vážime a vítame každú možnosť ďalšieho rozvoja našich zručností a osobného rastu.
My čelíme každej kríze z dvoch strán – nielen ako hrozbe, ale aj ako príležitosti.
Ceníme si rôznorodosti- rozdielne pohľady a názory vedú k lešiemu riešeniu.
Usilujeme sa o rovnocenné príležitosti a platové ohodnotenia pre ženy a mužov.

Zelená

My vyvíjame a vyrábame inovatívne a ekologické produkty s najmenším možným vplyvom na zdroje a prispievame tak k vyššej kvalite života.  Sme si vedomí našej spoločenskej zodpovednosti.

V rodinom vlastníctve

My sme profesionálne vedený podnik v rodinnom vlastníctve a spätne sa pozeráme na viac ako 80-ročnú históriu v odvetví lakov a farieb. Na tom sa nič nezmení.  Naše korene sú v Rakúsku a naše konáre siahajú do celého sveta. 

Zisk

My dosahujeme trvalé výsledky, aj v hospodársky ťažších časoch.  Opätovne investujeme náš zisk hlavne do nových technológií, aby sme ďalej posilňovali konkurencieschopnosť spoločnosti TIGER.  To je základom našej nezávislosti.
My v spoločnosti TIGER myslíme a konáme ako podnikatelia a podieľame sa na zisku.

Choose language
Contact us