TIGER Consult GmbH

je poradenská vetva spoločnosti TIGER Coatings GmbH & Co. KG a je činná v globálnych sieťových štruktúrach.
Vychádzajúc z množstva rôznych častí skladačky sa pokúšame spoločne zabudovať Vaše myšlienky do „kompletného obrazu“ nových produktov a služieb.
Jadrové kompetencie: Riešenia pre produkty a služby.
Orientujeme sa na riešenia služieb.

Spoločne tvoríme know-how-pool s koncentrovanou kapacitou pre riešenie problémov.