TIGER Vision

Vår vision är att ge människor möjlighet att växa.  Rum att låta deras talanger komma till sin rätt. Överträffa både sig själva och tillsammans i sitt TEAM.

Det är syftet med vår gärning. Framgång och vinster är logiska resultat av det synsättet.

Kultur

Vi utvecklar och tillverkar uteslutande miljövänliga och högkvalitativa produkter vilka uppfyller kraven hos den senaste tekniken och därför är trogen våra grundprinciper: höga kvalitetsstandarder – miljövänliga och innovativa produkter – korta leveranstider – hög flexibilitet – fantastisk kundservice. Våra kunder är centrum för alla våra ansträngningar och aktiviteter. Vårt arbete fokuserar på kundservice och en konsekvent tillämpning av den maximen – både för interna och externa kunder.

Vi har nått vår marknadsledande ställning med engagerade, lojala, kommunikativa och tekniskt kunniga medarbetare.  Nya färdigheter som teamwork, ansvar och självständiga studier är förutsättningar för att bli framgångsrik i en miljö som ständigt förändras.

KUND OCH PARTNERSKAP

Vi vinner kunder genom innovativa lösningar och imponerar genom TIGERS service, kvalitet och flexibilitet.
Vi är nära våra kunder och utvecklar globala partnerskap genom vårt världsomspännande nätverk.
Vi erbjuder konkurrenskraftiga standardlösningar och utvecklar även speciallösningar för högteknologiska produkter och användningsområden.  De är så våra kunder uppfattar oss.

ETT FÖRETAG DÄR MAN GÄRNA ARBETAR

Vi odlar en kreativ och inspirerande arbetsmiljö genom att vi skapar tillräckligt med utrymme så att de överenskomna målen kan nås och genom att vi aktivt utformar egna GEMBAs och lösningar.
Vi hos TIGER arbetar alltid med respekt, ärlighet och schysst spel. På alla nivåer.  Vi vårdar en öppen kommunikation.
Vi hos TIGER njuter av samarbete och är stolta över vårt arbete. Vi litar på varandra och når toppresultat genom TEAM-arbete och vårt integrerade, globala nätverk.
Vi sporrar och motiverar varandra genom gemensamma aktiviteter och träffar.
Vi hos TIGER värdesätter och tar emot alla möjligheter att vidareutveckla våra färdigheter och växa som personer.
Vi möter varje kris från två håll –inte bara som ett hot, utan även som en möjlighet.

GRÖN

Vi utvecklar och tillverkar innovativa och miljövänliga produkter med minsta möjliga påverkan på resurserna och bidrar därigenom till högre livskvalitet.  Vi är medvetna om vårt företagaransvar.

FAMILJEÄGT

Vi är ett professionellt styrt, familjeägt företag och ser tillbaka på en 80 år lång historia i lack- och färgindustrin. Det är inget som kommer att ändras.  Våra rötter finns i Österrike och våra grenar sträcker sig över hela världen.

VINST

Vi når hållbara resultat, även i ekonomiskt svåra tider.  Vi återinvesterar gärna vår vinst i nya teknologier för att stärka TIGERs konkurrenskraft ännu mer.  De är grunden för vår självständighet.
Vi hos TIGER tänker och handlar som företagare och bidrar till vinsten.