TIGER Consult GmbH

är rådgivningsgrenen hos TIGER Coatings GmbH & Co. KG och agerar i globala nätverksstrukturer.
Med utgångspunkt i ett stort antal pusselbitar försöker vi tillsammans att föra in dina idéer i "hela bilden" med nya produkter och tjänster.
Kärnkompetenser: Produkt- och servicelösningar.
Vi tänker servicelösningsorienterat.

Tillsammans utgör vi en knowhow-pool med koncentrerad problemlösningskapacitet.