[Translate to vietnamese:]
năng lượng & môi trường TIGER

Môi trường

Chúng ta nhận thức được trách nhiệm đối với môi trường và hành động để bảo vệ nó.  Tỷ lệ tái sử dụng 98.5% của sơn bột là con số mà chúng tôi muốn đạt được trong chính sách môi trường tại TIGER.  Cam kết của chúng tôi là giảm thiểu tác động lên môi trường từ các hoạt động, các sản phẩm và các loại hình dịch vụ đựơc thể hiện trong hệ thống quản lý môi trường EN ISO 14001.  Đây là một số dự án chúng tôi đã thực hiện và đang tiếp tục trong chương trình quản lý môi trường của chúng tôi, bao gồm:

  • Sử dụng nguồn nhiệt trong quá trình sản xuất để làm nóng máy và làm nước nóng
  • Hạn chế chất thải và sử dụng lại nguyên vật liệu
  • Thu gom và phục hồi phụ liệu đóng gói
  • Làm sạch nước thải của công ty
  • Sử dụng năng lượng có thể hồi phục
  • Tập trung nghiên cứu và phát triển các loại sơn bột tiết kiệm năng lượng, nhiệt độ sấy thấp
  • Không dùng các loại nguyên vật liệu nguy hại

Năng lượng

Chúng ta phải làm để chống lại biến đổi khí hậu bằng cách liên tục giảm tiêu thụ năng lượng, sử dụng năng lượng một cách hiệu quả nhất, và tập trung vào năng lượng có thể hồi phục (năng lượng mặt trời, thủy điện,...).  Chúng ta kiểm soát sử dụng năng lượng để tiết kiệm năng lượng tối đa.

Back to Top
Chọn NGÔN NGỮ
LIÊN HỆ chúng tôi