[Translate to slovak:]
Vízia spoločnosti TIGER

Našu víziu vidíme v poskytovaní možnosti rastu ľuďom.  Priestor na rozvíjanie ich úžasných talentov. Prekonávať samých seba a v rámci TÍMU.
To je účel nášho snaženia. Úspech a zisk sú potom logickým výsledkom tohto postoja.

Kultúra spoločnosti TIGER

Vyvíjame a vyrábame výlučne vysokovýkonné a ekologické produkty, ktoré zodpovedajú najnovšiemu stavu techniky a tým ostávajú verné našim základným zásadám: vysoký štandard kvality – ekologické a inovatívne produkty – krátke dodacie termíny – vysoká flexibilita – výborný zákaznícky servis. V centre všetkých našich snažení a aktivít stojí náš zákazník. Naša práca je orientovaná na zákaznícky servis a dôsledné presadzovanie týchto maxím – tak pre interných ako aj pre externých zákazníkov.

Náš status lídra na trhu sme dosiahli s angažovanými, lojálnymi, komunikatívnymi a odborne kompetentnými kolegami.   Nové zručnosti ako tímová práca, zodpovednosť a schopnosť sebavzdelávania sú nevyhnutnými predpokladmi pre úspech v neustále sa meniacom prostredí.

Zákazník & Partnerstvo

My získavame zákazníkov inovatívnymi riešeniami a nadchneme ich servisom, kvalitou a flexibilitou spoločnosti TIGER.
My sme blízko pri našim zákazníkom a rozvíjame globálne partnerstvá pomocou našej celosvetovej siete.
My ponúkame konkurencieschopné štandardné riešenia a vyvíjame aj špeciálne riešenia pre produkty a aplikácie na vysokom stupni techniky.  Takto nás vnímajú zákazníci.

Zelená

My vyvíjame a vyrábame inovatívne a ekologické produkty s najmenším možným vplyvom na zdroje a prispievame tak k vyššej kvalite života.  Sme si vedomí našej spoločenskej zodpovednosti.

V rodinom vlastníctve

My sme profesionálne vedený podnik v rodinnom vlastníctve a spätne sa pozeráme na viac ako 90-ročnú históriu v odvetví lakov a farieb. Na tom sa nič nezmení.  Naše korene sú v Rakúsku a naše konáre siahajú do celého sveta. 

Zisk

My dosahujeme trvalé výsledky, aj v hospodársky ťažších časoch.  Opätovne investujeme náš zisk hlavne do nových technológií, aby sme ďalej posilňovali konkurencieschopnosť spoločnosti TIGER.  To je základom našej nezávislosti.
My v spoločnosti TIGER myslíme a konáme ako podnikatelia a podieľame sa na zisku.

Back to Top
Vyberte krajinu
Kontaktujte nás