[Translate to czech:]
TIGER Vize

Naši vizi vidíme v tom, dát lidem příležitost k růstu.  Prostor pro rozvoj jejich úžasného talentu. Možnosti vyniknout individuálně i v týmu.
To je smyslem našeho snažení. Úspěch a zisk je pak logickým důsledkem tohoto přístupu.

Kultura

Vyvíjíme a vyrábíme výlučně ekologické výrobky vysoké kvality, které odpovídají nejaktuálnějšímu stavu techniky, a zůstáváme tak věrni svým zásadám: vysoké standardy kvality – ekologické a inovativní výrobky – krátké dodací lhůty – velká flexibilita – vynikající zákaznický servis. Naši zákazníci jsou ve středu pozornosti veškerého našeho snažení a činnosti. Vše, co děláme, je zaměřeno na služby zákazníkům a důsledné provádění těchto maximálních standardů – jak pro naše interní, tak i externí zákazníky.

Našeho statusu postavení lídra trhu jsme dosáhli s našimi angažovanými, loajálními, komunikativními a technicky zdatnými kolegy.  Nové dovednosti, jako je týmová práce, odpovědnost a samostudium jsou předpokladem pro dosažení úspěšnosti v neustále se měnícím prostředí.

ZÁKAZNÍK a PARTNERSTVÍ

My – získáváme zákazníky díky inovativním řešením a umíme je zaujmout servisem, kvalitou a flexibilitou firmy TIGER.
My – jsme vždy v blízkosti našich zákazníků a rozvíjíme globální partnerství prostřednictvím naší celosvětové sítě.
My – nabízíme konkurenceschopná standardní řešení a vyvíjíme rovněž speciální řešení pro high-tech výrobky a aplikace.  Tak nás naši zákazníci vnímají.

ZELENÁ

My – vyvíjíme a vyrábíme inovativní a ekologicky šetrné výrobky s co nejmenším dopadem na zdroje, a přispíváme tak k vyšší kvalitě života.  Jsme si vědomi naší společenské odpovědnosti.

V RODINNÉM VLASTNICTVÍ

My – jsme profesionálně vedený rodinný podnik s více než 90 letou historií v odvětví barev a laků. Na tom se nic nebude měnit.  Naše kořeny jsou v Rakousku, naše pobočky se větví do celého světa.

ZISK

My – dosahujeme udržitelných výsledků, a to i v ekonomicky obtížných časech.  Své zisky znovu investujeme především do nových technologií, abychom i nadále posílili konkurenceschopnost firmy TIGER.  To je základem naší nezávislosti.
My – ve firmě TIGER myslíme a jednáme jako podnikatelé a podílíme se na zisku.

Back to Top
Zvolte zemi
Kontaktujte nás