Sản phẩm của bạn có bề mặt, chúng tôi có giải pháp hoàn thiện bề mặt.

Hàng ngày, chúng tôi sản xuất sơn bột tĩnh điện và các giải pháp in kỹ thuật số làm tăng giá trị cho các sản phẩm của khách hàng – để bảo vệ, thêm chức năng, màu sắc, hiệu ứng và độ bóng.

 

A BETTER FINISH. A BETTER PRINT. FOR A BETTER WORLD.

Back to Top
chọn quốc gia
LIÊN HỆ chúng tôi