[Translate to vietnamese:]
lịch sử TIGER

Lịch sử TIGER

Từ khi thành lập vào đầu những năm 1930, TIGER đã trở thành một doanh nghiệp kinh doanh quốc tế.  TIGER là một trong những nhà sản xuất sơn hàng đầu trên thế giới.  Vào năm 1968 TIGER là một trong những công ty đầu tiên phát triển và mở rộng lĩnh vực sơn không dung môi.  Sau khi phát triển và một thời gian sản xuất sơn bột tĩnh điện nhiệt rắn - thân thiện môi trường và kinh tế sử dụng – dòng sản phẩm này đã trở thành trọng điểm của hoạt động TIGER.

Back to Top
chọn quốc gia
LIÊN HỆ chúng tôi