[Translate to polish:]
Wizja firmy TIGER

Naszą wizję upatrujemy w stwarzaniu ludziom możliwości rozwoju.  Przestrzeni, w której mogą rozwijać swoje zdolności. Gdzie mogą przechodzić samych siebie, a także prześcigać się w ramach pracy zespołowej.

To właśnie jest celem naszych działań. Sukces i zysk są zatem logiczną konsekwencją takiej postawy.

Kultura organizacyjna firmy TIGER

Opracowujemy i wytwarzamy wyłącznie przyjazne dla środowiska i wydajne produkty, które odpowiadają stanowi techniki pozostając tym samym w zgodzie z naszymi głównymi zasadami: wysokie standardy jakości – przyjazne dla środowiska oraz innowacyjne produkty – krótki czas dostaw – wysoka elastyczność – doskonała obsługa Klienta. W centrum wszystkich naszych starań i działań znajdują się klienci. To, co robimy, skupia się wokół serwisu oraz konsekwentnej realizacji tej zasady – zarówno w przypadku klientów wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Status lidera rynkowego osiągnęliśmy dzięki naszym zaangażowanym, lojalnym, komunikatywnym i obeznanym w kwestiach technicznych pracownikom.  Nowe umiejętności, takie jak gotowość do pracy w zespole, odpowiedzialność i zdolność do samodzielnego uczenia się są nieodzowne dla osiągnięcia sukcesu w stale zmieniającym się otoczeniu.

KLIENT & PARTNERSTWO

Zdobywamy klientów dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i zachwycamy ich serwisem, jakością i elastycznością firmy TIGER.
Jesteśmy blisko naszych klientów i rozwijamy globalne partnerstwo dzięki naszej światowej sieci.
Oferujemy konkurencyjne rozwiązania standardowe i oferujemy także rozwiązania specjalne dla zaawansowanych technologicznie produktów i zastosowań.  Tak właśnie postrzegają nas klienci.

ZIELEŃ

Opracowujemy i wytwarzamy innowacyjne i przyjazne dla środowiska produkty wywierając minimalny wpływ na zasoby naturalne przyczyniając się tym samym do wyższej jakości życia.  Mamy świadomość naszej odpowiedzialności społecznej.

RODZINNA FIRMA

Jesteśmy profesjonalnie zarządzanym przedsiębiorstwem rodzinnym i posiadamy ponad osiemdziesięcioletnie doświadczenie w przemyśle produkcji lakierów i farb. To się nie zmieni.  Nasze korzenie tkwią w Austrii, a nasze gałęzie obejmują cały świat.

ZYSK

Osiągamy dodatnie wyniki, również w tych trudnych gospodarczo czasach.  Osiągnięte zyski reinwestujemy głównie w nowe technologie, co pozwala nam wzmocnić konkurencyjność produktów TIGER.  Stanowi to źródło naszej niezależności.
Myślimy i działamy jak przedsiębiorcy i mamy udział w zyskach.
 

Back to Top
Wybierz kraj
Skontaktuj się z nami