[Translate to polish:]
POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższe postanowienia obowiązują w:
 

TIGER Coatings Poland Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 42A, Stara Iwiczna

05-500 Piaseczno

Polska

tel .: +48 22 715 83 10

e-mail: dataprotection.pl(at)tiger-coatings.com

 
 

Przedstawiciel:

Pan Andreas Gassl

tel .: +43 7242 400-1240

e-mail: andreas.gassl@tiger-coatings.com

 

Tutaj dostępna jest lista naszych czynności przetwarzania danych osobowych!

OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (RODO), obowiązującymi krajowymi przepisami oraz postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące zakresu i celu czynności przetwarzania oraz praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą.

 

POSTĘPOWANIE Z DANYMI OSOBOWYMI

Dane osobowe to dane, które można przypisać do Państwa osoby, np. adres, nazwisko, adres korespondencyjny, adres mailowy, numer telefonu. Informacja o liczbie użytkowników odwiedzających stronę internetową nie stanowi danych osobowych, ponieważ nie można jej przypisać konkretnej osobie.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 RODO mogą Państwo żądać informacji na temat Państwa danych osobowych, które przetwarzamy. Powyższe obejmuje informacje o sposobie wykorzystania danych, kategoriach danych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe były lub są ujawniane, przewidywanym okresie przechowywania danych, prawie do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, czy źródle pochodzenia danych, które nie zostały zebrane przez nas, a także informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz o prawie do żądania podania istotnych szczegółów na temat tych danych;
 • zgodnie z art. 16 RODO mogą Państwo żądać niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych w naszym systemie;
 •  zgodnie z art. 17 RODO mogą Państwo żądać usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych w naszym systemie, chyba że przetwarzanie ww. danych jest niezbędne w celu realizacji prawa do wolności wypowiedzi i informacji, ze względu na zgodność z przepisami prawa, interes publiczny lub dochodzenie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 18 RODO mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych, jeżeli kwestionują Państwo prawdziwość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, nie potrzebujemy już danych  osobowych do  celów  przetwarzania, ale  są  one  potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub jeżeli złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO;
 • zgodnie z art. 20 RODO mogą Państwo żądać otrzymania Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego  i przesłać je do innej odpowiedzialnej jednostki;
 •  zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mogą Państwo w każdej chwili wycofać udzieloną nam zgodę. W takim przypadku nie możemy w przyszłości przetwarzać Państwa danych w oparciu o tę zgodę;
 • jeżeli uważają Państwo, że przetwarzaliśmy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego w oparciu o art. 77 RODO. Zazwyczaj jest to możliwe w drodze kontaktu z organem nadzorczym w miejscu Państwa zamieszkania bądź zatrudnienia lub w miejscu siedziby naszej spółki;
 • jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o Państwa prawnie uzasadniony interes, to zgodnie z art. 21 RODO mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli istnieją ku temu przesłanki wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W drugim z ww. przypadków przysługuje Państwu ogólne prawo do złożenia sprzeciwu, do którego zastosujemy się bez konieczności składania przez Państwa informacji dotyczącej szczególnej sytuacji.

DOCHODZENIE PRAW

Decyzja o wykorzystaniu Państwa danych osobowych należy do Państwa. W związku z tym, jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z jednego z ww. praw, prosimy o informację drogą mailową. Razem z żądaniem, prosimy o wysłanie fotokopii Państwa dowodu osobistego oraz o przekazanie wyjaśnień dotyczących Państwa żądania. Prosimy również o wskazanie stosunku łączącego Państwa z nami (pracownik, kandydat do pracy, klient, dostawca) oraz czasu jego trwania. Powoli nam to na rozpatrzenie Państwa żądania we właściwym terminie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e RODO jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego usunięcia danych po osiągnięciu celu ich przetwarzania. W związku z powyższym zwracamy uwagę, że przepisy prawa i określone ustawowo terminy dotyczące przechowywania danych stanowią prawnie uzasadniony cel przetwarzania danych osobowych.

W każdym przypadku przechowujemy i chronimy dane osobowe do czasu zakończenia współpracy handlowej lub wygaśnięcia obowiązujących gwarancji, rękojmi lub okresów przedawnienia, jak również do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w których niezbędne są dowody w postaci danych; alternatywnie do końca trzeciego roku po ostatnim kontakcie z kontrahentem.[R&P1] 

PRZETWARZANIE I UJAWNIANIE DANYCH:

Nie przetwarzamy ani nie ujawniamy Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż te wymienione poniżej.

Przetwarzamy dane osobowe i ujawniamy je osobom trzecim, tylko jeżeli:

 • wyrazili Państwo wyraźną zgodę w oparciu o art. 6 ust. 1  zd. 1 lit. a RODO;
 • przetwarzanie i ujawnianie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO jest niezbędne w celu realizacji interesów spółki oraz w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych oraz nie istnieją przesłanki pozwalające przyjąć, że Państwa interes polegający na nieprzetwarzaniu danych jest nadrzędny;
 • istnieje obowiązek prawny przetwarzania lub ujawniania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz
 • przetwarzanie i ujawnianie danych jest niezbędne do wykonania stosunków umownych z Państwem zgodnie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.

KORZYSTANIE Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

W trakcie korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, przeglądarka na Państwa urządzeniu końcowym automatycznie wysyła dane do serwera naszej strony. Informacje te są tymczasowo przechowywane w formie logów. Ww. proces obejmuje  zapisywanie i przechowywanie bez Państwa współudziału następujących danych do chwili ich automatycznego usunięcia:

 • adres IP komputera żądającego,
 • data i godzina dostępu,
 • nazwa i adres URL pliku, do którego uzyskano dostęp,
 • adres internetowy, z którego uzyskano dostęp na stronę internetową (referrer URL),
 • przeglądarka, z której skorzystano, i być może system operacyjny komputera oraz nazwa dostawcy usługi dostępu.

Ww. dane przetwarzamy w następujących celach:

 • zapewnienie sprawnego połączenia ze stroną internetową;
 • zapewnienie przyjaznego użytkowania naszej strony;
 • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu; oraz
 • dodatkowe cele administracyjne.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zbieraniu danych do ww. celów. Nie korzystamy z zebranych danych w celu wyciągnięcia wniosków na temat Państwa jako osób fizycznych.

Ponadto, kiedy korzystają Państwo z naszej strony internetowej, używamy plików cookies oraz serwisów analitycznych. Więcej szczegółów znajdą Państwo w rozdziale „Cookies” niniejszej Polityki Prywatności.

Pliki Cookies

Nasza strona internetowa korzysta z tzw. plików cookies. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym za pomocą przeglądarki. Nie powodują one żadnych szkód.

Korzystamy z plików cookies, aby uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną klientom. Niektóre pliki cookies są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu, gdy je Państwo usuną. Pozwalają one na reorganizację Państwa przeglądarki w przypadku kolejnej wizyty naszej strony.

Dane przetwarzane przez pliki cookies są niezbędne do powyższych celów, aby ochronić prawnie uzasadnione interesy naszej firmy i osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na wykorzystanie cookies, mogą Państwo wprowadzić stosowne ustawienia do przeglądarki, tak iż będzie ona informowała Państwa o zapisywaniu plików cookies i za każdym razem będą Państwo proszeni o wyrażenie na to zgody.  Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonowanie naszej strony.

Google Analytics

W celu dopasowania strony do potrzeb klientów i jej ciągłej optymalizacji, korzystamy z usługi Google Analystics, polegającej na analizie stron internetowych.  Usługodawcą jest Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google Analytics korzysta z tzw. plików cookies. Są to pliki tekstowe zapisane na Państwa komputerze, z pomocą których można przeanalizować sposób korzystania ze strony internetowej. Wygenerowane dane na temat korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. As far as data will be sent to Google in the US, Google is certified under the Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Z usługi Google Analytics korzystamy wyłącznie przy aktywowanej anonimizacji adresu IP. Oznacza to, że Google uprzednio skraca adres IP na tej stronie dla wszystkich Państw Członkowskich Unii Europejskiej i innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w Stanach Zjednoczonych wysyłany jest pełny adres IP i dopiero tam skracany. Google korzysta z ww. informacji w imieniu operatora strony internetowej w celu przeanalizowania sposobu użytkowania przez Państwa strony internetowej i stworzenia raportów na temat aktywności na stronie, jak również świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu na rzecz operatora strony. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Mogą Państwo wyłączyć zapisywanie plików cookies za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki; wtedy jednak istnieje ryzyko, że nie będą Państwo wtedy mogli w pełni korzystać z funkcji strony internetowej Ponadto mogą Państwo zapobiec zbieraniu przez Google za pomocą pliku cookie danych związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu ww. danych przez Google, ściągając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dalsze informacje dotyczące korzystania z danych przez Google do celów reklamowych, a także ustawienia i opcje dezaktywacji znajdują się na następujących stronach Google: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/, („Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług”), www.google.com/policies/technologies/ads („Jak Google używa plików cookie do wyświetlania reklam”), www.google.pl/settings/ads („Kontroluj informacje, których Google używa do wyświetlania reklam”) and www.google.com/ads/preferences/ („Personalizacja reklam w wyszukiwarce Google”).

Wtyczki do mediów społecznościowych

1.       XING

Nasza strona korzysta z funkcji sieci XING. Ich dostawcą jest spółka XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Przy każdym wejściu na jedną z naszych stron zawierających funkcje XING, nawiązywane jest połączenie z serwerami Xing. Według naszej wiedzy w ramach tego procesu nie są zapisywane dane osobowe. W szczególności nie są przechowywane adresy IP ani nie jest prowadzona analiza zachowania użytkowników.

Dodatkowe informacje na temat ochrony danych i przycisku „Udostępnij” na stronie Xing znajdą Państwo w polityce prywatności Xing pod adresem www.xing.com/app/share

2.       LinkedIn

Nasza witryna zawiera wtyczki sieci społecznościowej LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (zwana dalej „LinkedIn”). Wtyczki LinkedIn można rozpoznać po logo spółki. Kiedy korzystają Państwo z naszej strony internetowej, wtyczka nawiązuje połączenie między Państwa przeglądarką internetową a serwerem LinkedIn. W wyniku tego połączenia LinkedIn otrzymuje informacje o dostępie do naszej witryny z Państwa adresu IP. Nie otrzymujemy informacji dotyczących treści przesłanych danych ani korzystania z nich przez LinkedIn.

LinkedIn posiada certyfikat zgodności z zasadami Tarczy Prywatności. Szczegóły dotyczące zbierania danych, Państwa możliwości prawnych oraz opcji ustawień na stronie LinkedIn dostępne są na stronie www.linkedin.com/static.

Treści

Nasza strona może zawierać linki do witryn osób trzecich („linki zewnętrzne”). Za powyższe linki odpowiadają ich operatorzy. TIGER nie ma żadnego wpływu na obecny lub przyszły wygląd ani na treść stron internetowych, do których prowadzą linki. Fakt, że linki zewnętrzne są skonfigurowane, nie oznacza, że ich treść stanowi część strony spółki TIGER. Bez konkretnych informacji na temat naruszenia prawa, spółka TIGER nie może regularnie sprawdzać linków zewnętrznych, ani też nie można tego od niej oczekiwać. Jeżeli jednak TIGER dowie się o naruszeniu prawa, linki zewnętrzne powodujące naruszenie zostaną niezwłocznie usunięte.

Email

Jeżeli wyślą Państwo zapytanie drogą mailową, Państwa dane, w tym podane przez Państwa dane kontaktowe, są przechowywane w celu przetworzenia Państwa zapytania i wszelkich dalszych zapytań. TIGER zwraca uwagę, że przesyłanie danych przez Internet (np. w ramach komunikacji mailowej) wiąże się z ryzykiem luk w systemie bezpieczeństwa i dostępu do danych ze strony osób trzecich.

Reklamy

Bardzo prosimy o niekorzystanie z naszych danych kontaktowych dostępnych na stronie „Informacja prawna” naszej witryny w celach reklamowych, chyba że udzielimy na to pisemnej zgody. Spółka TIGER i wszystkie osoby fizyczne wyszczególnione na wskazanej stronie internetowej niniejszym odmawiają zgody na jakiekolwiek korzystanie z tych danych lub ich ujawnienie.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z naszej witryny stosujemy standardową metodę SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Państwa przeglądarkę. Zazwyczaj jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowym, korzystamy zastępczo z technologii 128-bit v3. Transmisja danej strony internetowej jest szyfrowana, jeżeli w dolnym pasku stanu przeglądarki widnieje symbol klucza lub kłódki.

Ponadto korzystamy z odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, chroniących dane przed przypadkową lub zamierzoną zmianą, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieupoważnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z postępem technicznym.

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

W wyniku dalszego rozwoju naszej strony internetowej i powiązanych ofert lub w wyniku zmian wymogów wprowadzonych na mocy ustaw lub zarządzeń właściwych organów, Niniejsza Polityka Prywatności może podlegać zmianom. Aktualna wersja Polityki Prywatności dostępna jest na naszej witrynie i można ją w każdej chwili wydrukować.

TIGER, wersja: maj 2018 r.

TIGER Coatings Poland Sp. z o.o.

Wybierz język
Skontaktuj się z nami