[Translate to vietnamese:]
thông tin công ty

Tên Công ty

Công ty TNHH TIGER Drylac Việt Nam

Địa chỉ

Đường số 2, KCN Đồng An, Thuận An | Bình Dương | Việt Nam

Điện thoại

+84 | (0)274 | 3758 370

Fax

+84 | (0)274 | 3758 371

Internet (URL)

www.tiger-coatings.com

Các nhà máy sản xuất

Austria, China (3x), Canada, Mexico, U.S.A., Vietnam

Chi nhánh công ty

TIGER Coatings Germany GmbH; Germany
TIGER Coatings Switzerland AG; Switzerland
TIGER Coatings Belgium bvba; Belgium
TIGER S.A.R.L.; France
TIGER COATINGS UK LTD; United Kingdom
TIGER Drylac Italia s.r.l.; Italy
TIGERLAK spol.s r.o.; Czech Republic
TIGER Coatings Poland Sp. z o.o.; Poland
TIGERLAK Slovakia spol.s r.o.; Slovakia
TIGER Coatings Spain S.L.; Spain
TIGERLAKK Kft; Hungary
TIGER Coatings Turkey Boya Ticaret Limited Şirketi; Turkey
TIGER Drylac U.S.A., Inc.; U.S.A.
TIGER Drylac Canada Inc.; Canada
TIGER Drylac Mexico S.A. DE C.V.; Mexico
TIGER New Surface Materials (Suzhou) Co.,Ltd. (China)
TIGER New Surface Materials (Qingyuan) Co.,Ltd. (China)
TIGER New Surface Materials (Chengdu) Co.,Ltd.(China)
TIGER Drylac Japan K.K.; Japan
TIGER Drylac Vietnam Co., Ltd; Vietnam

Mạng lưới phân phối

Belarus, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Germany, India, Croatia, Latvia/Lithuania, Serbia and Montenegro, Slovenia, Taiwan, Ukraina

Ban quản trị

Dr. techn. M.Sc. Clemens Steiner | Chief Executive Officer
Ing. Dipl. Wirtsch. Ing. (FH)Thomas Loibl | Chief Operating Officer
Dr. Reinhold Freiseisen, MBA | Chief Financial Officer

Ban Kiểm soát

Prok. Ing. Elisabeth Berghofer | Chairwoman of the Board
Karl Buchner | Vice Chairman of the Board
KR Ing. Kurt Berghofer | Chairman of the Advisory Council
Andreas Humer
Thomas Roitner

Chứng nhận chất lượng

ISO 9001
ISO 14001
IATF 16949

Hội viên của tổ chức

Verband der Chem. Industrie e.V., Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V., VdL, ÖGO, OFI, CEPE, GFKT, GSB International, QUALICOAT, Carbon Composites e.V., Verband für die Oberflächenveredelung von Aluminium e.V. (VOA)

Giải thưởng

National coat of arms of the Republic of Austria, 1st Place Energy Star 2018, 3rd Place State Award for Innovation 2018, Member of Climate Alliance of Austria, Upper Austrian Female Researcher Award 2015, 2nd Place THE SURFACE 2015, Austria's Best Family Company 2014, Hidden Champion Award 2014

Thương hiệu

TIGER Drylac®; TIGITAL®

Xuất khẩu

> 70 % of sales

R & D

> 5 % of sales

Số lượng nhân viên của TIGER Wels (toàn thế giới)

547 (1.356)

Doanh thu hợp nhất 2021

€ 298.500.000

Back to Top
chọn quốc gia
LIÊN HỆ chúng tôi