vision_future_c_iStock-min.jpg
Tôn chỉ TIGER

Tôn chỉ của chúng tôi là mọi người phải có cơ hội để phát triển, có khoảng trống để mở rộng tài năng của mình. 
Là một cá nhân hay một Đội Ngũ, chúng ta luôn vươn cao. 
Đây là mục đích tồn tại của chúng ta.

Thành công và lợi nhuận chỉ là kết quả tất nhiên của mục đích này.

Văn hóa TIGER

Chúng ta chỉ phát triển và sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, hiệu suất cao, đáp ứng các tiêu chuẩn mới nhất về công nghệ và phù hợp với các nguyên tắc: tiêu chuẩn chất lượng cao - thân thiện môi trường và sáng tạo - thời gian giao hàng ngắn - tính linh hoạt cao - dịch vụ khách hàng tốt.  Khách hàng là trung tâm cho tất cả những nỗ lực và hoạt động của chúng ta.  Chúng ta sống bởi sự tập trung vào các dịch vụ khách hàng và luôn đặt nó vào thực tế - cho cả khách hàng trong nước và ngoài nước.

Chúng ta đạt được vị thế là một trong những công ty dẫn đầu thị trường về sự tận tâm, trung thành, cởi mỡ và kỹ thuật có tay nghề cao.  Các kỹ năng mới như làm việc nhóm, trách nhiệm và tự học là những phẩm chất thiết yếu phải có cho sự thành công trong một môi trường thay đổi liên tục.

Khách hàng & Đối tác

Chúng ta có được khách hàng bằng cách đổi mới đột phá và phấn khích họ bằng sự cộng tác chặt chẽ với dịch vụ và chất lượng vượt tất cả mọi sự mong đợi.
Chúng ta kề vai sát cánh với khách hàng để xây dựng những sự cộng tác toàn cầu thông qua mạng lưới TIGER trên khắp thế giới.
Chúng ta có sẵn giải pháp cạnh tranh, và sẵn sàng phát triển các giải pháp cho ứng dụng chuyên dùng.  Công nghệ mới nhất, cùng với kiến thức và kinh nghiệm dồi dào của đội ngũ sẽ được đưa vào sự sáng tạo cho những giải pháp đó.  Chúng ta được Khách hàng nhận biết như vậy.

Một chỗ làm việc tuyệt vời

Chúng ta tạo ra và chăm sóc một môi trường làm việc đầy sáng tạo và cảm hứng để cùng định hướng và tích cực theo đuổi mục tiêu chung.
Chúng ta đối đãi nhau bằng sự Tin Cậy, Tôn Trọng và Cảm Kích.
Chúng ta làm việc Chung Sức và Cởi Mở, Thẳng Thắn.
Chúng ta nạp năng lượng và động viên lẫn nhau bằng các hoạt động sinh hoạt chung.
Chúng ta sẵn sàng nắm bắt các cơ hội để phát triển cá nhân và trao dồi kỹ năng.
Chúng ta tiếp cận các cuộc khủng hoảng từ hai góc độ - vừa là “nguy” vừa là “cơ” (nguy hiểm và cơ hội).

Thân thiện môi trường

Chúng ta tạo ra sản phẩm mang tính sáng tạo, thân thiện với môi trường.  Chúng ta hoàn toàn nhận thức được trách nhiệm xã hội của mình.

Lợi nhuận

Chúng ta nỗ lực đạt kết quả bền vững, ngay cả trong thời kỳ kinh tế khó khăn. 
Chúng ta tái đầu tư lợi nhuận và thường vào các công nghệ mới để nâng sức cạnh tranh của mình.